Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Ανάκληση μοτοσικλετών Honda τύπου CBF600

Πρόγραμμα ανάκλησης μοτοσικλετών Honda τύπου CBF600, εκτελεί, όπως ανακοίνωσε ο γενικού γραμματέα Καταναλωτή κ. Ι. Οικονόμου, ο επίσημος εισαγωγέας και διανομέας μοτοσικλετών Honda, «Γενική Αυτοκινήτων ΑΕΒΕ», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου.

Η ανάκληση αφορά 195 μοτοσικλέτες, έτους μοντέλου 2008, στις οποίες υπάρχει περίπτωση το ταχύμετρο να δυσλειτουργεί και να μην δίνει την σωστή ένδειξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της HONDA για να γίνει προληπτικός έλεγχος του ταχύμετρου και πιθανή αντικατάσταση της ηλεκτρικής καλωδίωσης που επηρεάζει το σύστημα, εάν κριθεί σκόπιμο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΒΕ στο τηλέφωνο 210 3483624-527 ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της στο τηλέφωνο 210 3483614 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails