Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

Συντήρηση οδικού δικτύου Μαρκόπουλου από τη Νομαρχία Ανατ.Αττικής

Υπεγράφη από τον Νομάρχη Ανατ. Αττικής Λ. Κουρή η σύμβαση με τον ΕΔΕ Γ. Μαμάκο, ανάδοχο, μετά από διαγωνισμό, του έργου «Συντήρηση τμήματος της συνδετήριας οδού μεταξύ Λ. Βάρης-Κορωπίου διαμέσου της παράκαμψης Κορωπίου και του Α/Κ Αττικής Οδού», προϋπολογισμού 300.000 Ευρώ.

Με την ανωτέρω εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και οδοστρωσίας του τμήματος από την συμβολή της Λ. Βάρης-Κορωπίου με την Λ. Κορωπίου - Αεροδρομίου και για 1000 περίπου μέτρα προς το Μαρκόπουλο.

Επιπλέον σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση προβλέπεται να τοποθετηθούν πινακίδες ρυθμιστικές και επικινδύνων θέσεων, αποξήλωση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και τοποθέτηση νέων σε μήκος περίπου 250μ καθώς και εργασίες ανύψωσης ή καταβίβασης των φρεατίων όπου απαιτείται.

Παράλληλα ο ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη διαγράμμισης του δρόμου, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα μέσα (new jersey, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες, πλέγμα, κώνους κλπ.) προκειμένου να γίνεται η διέλευση των οχημάτων με ασφάλεια.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 3 μήνες και θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες ασφαλείας των διακινούμενων οχημάτων στον κόμβο αυτό
απε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails