Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λ. Παιανίας - Σπάτων

Στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 (Παιανία - Σπάτα - Λούτσα) τμήμα: Παιανία - Σπάτα» θα γίνουν εργασίες τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης, κατασκευή οδοστρωσίας και κρασπεδόρειθρων στην οδό Αγίου Θωμά στην εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Παιανίας από την Πέμπτη 25/06/09 έως την 30-07-2008.

Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετά από συνεννόηση με το ΥΠΕΧΩΔΕ, την Τροχαία και τον Δήμο Σπάτων, ως εξής:

- Εκτροπή της κυκλοφορίας της οδού Αγίου Θωμά στο ρεύμα προς Αττική Οδό μέσω των οδών Αγίου Αθανασίου και Ιωάννη Γ. Σιδέρη.

- Κατάληψη του μισού οδοστρώματος και μονοδρόμηση της οδού Αγίου Θωμά, από την οδό Αγίου Αθανασίου μέχρι την οδό Ιωάννη Γ. Σιδέρη και καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε σαράντα (40) χλμ/ώρα.

- Καθορισμός ως οδού με προτεραιότητα της οδού Αγίου Θωμά έναντι των καθέτων αυτής οδού.

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των οδηγών για όσο χρόνο διαρκούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την περιοχή καθώς και την τήρηση των ορίων ταχύτητας, της σήμανσης και των υποδείξεων της Τροχαίας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και για την αποφυγή της όποιας τυχόν ταλαιπωρίας.express

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails