Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

Κρίνεται η τύχη πέντε ασφαλιστικών εταιρειών

Τη Δευτέρα κρίνεται η τύχη των πέντε ασφαλιστικών εταιρειών, που σύμφωνα με τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, έχουν ελλείμματα στα αποθέματά τους και πρέπει να προχωρήσουν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Μέχρι στιγμής, οι πέντε εταιρείες δεν έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωση ενίσχυσης των κεφαλαίων τους, παρά τις διαδοχικές παρατάσεις που τους έχουν δοθεί και παρά το γεγονός ότι έκαναν χρήση όλων των ευνοϊκών διατάξεων που είχαν βάσει του νόμου.

Η τύχη τους θα κριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΕΙΑ, που συνεδριάζει εκ νέου τη Δευτέρα για να εξετάσει την κατάσταση. Οι πέντε εταιρείες είναι οι «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ», «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ», «Γενική Ενωση», «Γενική Πίστη» και η ασφαλιστική εταιρεία «Σκούρτης». Η τελευταία είναι μια μικρή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο αυτοκινήτου, με συνολικό ασφαλισμένο στόλο οχημάτων που δεν ξεπερνά τα 30.000...

Σημαντικός είναι ο στόλος των οχημάτων που είναι ασφαλισμένα στις πέντε εταιρείες «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ», «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ», «Γενική Eνωση», «Γενική Πίστη» και «Σκούρτης».

Τα στοιχεία της ΥΣΑΕ για το 2008 ανεβάζουν τον στόλο των ασφαλισμένων οχημάτων των πέντε εταιρειών πάνω από τα 880.000 αυτοκίνητα, ενώ τα στοιχεία του 6μήνου, που έχει δημοσιεύσει η ΕΠΕΙΑ για το πλήθος των συμβολαίων που διαθέτει κάθε εταιρεία, επιβεβαιώνουν την παραπάνω εικόνα. Συγκεκριμένα, η «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ», διαθέτει 310.420 συμβόλαια, η «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ» διαθέτει 4.715 συμβόλαια, η «Γενική Ενωση» 368.417, η «Γενική Πίστη» 97.628 και η εταιρεία «Σκούρτης» 56.785 συμβόλαια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 837.965 συμβόλαια.

Στον κλάδο ζωής δραστηριοποιείται μόνο η «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» και σύμφωνα με τα στοιχεία του 6μήνου, η παραγωγή ασφαλίστρων στον συγκεκριμένο κλάδο ανήλθε στα 83,4 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών συμβολαίων, αλλά και νοσοκομειακών προγραμμάτων.

Αντίθετα, η «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ», η «Γενική Πίστη», η «Γενική Ενωση» και η εταιρεία «Σκούρτης» δεν έχουν παρουσία στον κλάδο ζωής, με συνέπεια το πρόβλημα για τις συγκεκριμένες εταιρείες να εντοπίζεται στα συμβόλαια του αυτοκινήτου που διαθέτουν. Η συνολική παραγωγή των πέντε εταιρειών άγγιξε στο τέλος εξαμήνου τα 186 εκατ. ευρώ.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails