Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της απόσυρσης των οχημάτων

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 50 επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο εισαγωγής και εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων, επισκευής αυτοκινήτων κ.λπ. και ζητούν να ακυρωθεί η. υπ΄ αριθμ. 3/2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και η από 25.9.2009 απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που αφορούν την απόσυρση των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.

Στην προσφυγή τους οι 50 επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι η απόσυρση των οχημάτων είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα, είναι αντίθετη στις συνταγματικές επιταγές που κατοχυρώνουν την οικονομική ελευθερία, την ελεύθερη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αρχή της αναλογικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος...

Πριν την Π.Ν.Π. με την οποία αποφασίστηκε η απόσυρση των αυτοκινήτων δεν προηγήθηκε Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης όπως απαιτεί η κοινοτική οδηγία 2001/42/ΕΚ, επισημαίνεται στην προσφυγή, ενώ παράλληλα παραβιάζεται η υποχρέωση του κράτους για την προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό, γιατί τα αυτοκίνητα δεν αποσύρονται με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν οι κινητήρες τους, αλλά με βάση τον χρόνο πρώτης κυκλοφορίας τους και ανεξάρτητα από τους ρύπους που εκπέμπουν, λόγω καλής ή κακής συντήρησης, αλλαγής ή μη καταλύτη, κ.λπ.

Ακόμή, οι 50 υποστηρίζουν ότι η απόσυρση συνιστά κρατική ενίσχυση που απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ σημειώνουν ότι η απόσυρση θα τους επιφέρει οικονομική καταστροφή όπως και σε όσους έχουν καταστήματα «after-market» (συνεργεία αυτοκινήτων, καταστήματα πώλησης αξεσουάρ αυτοκινήτων, κ.λπ.) και αυτό γιατί θα αχρηστευθούν τα εμπορεύματα τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails