Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

Το Σύστημα Πράσινης Κάρτας έγινε 60 χρονών!

Το διεθνές σύστημα αποζημίωσης των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα εορτάζει τα 60 χρόνια του. Το Σύστημα Πράσινης Κάρτας διευκολύνει τη διασυνοριακή κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην Ευρώπη και εγγυάται την αποζημίωση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα τους που προκαλούνται από αλλοδαπούς αυτοκινητιστές.

Κάθε χρόνο προκαλούνται περισσότερα από 500.000 ατυχήματα στην Ευρώπη από αυτοκινητιστές που προέρχονται από διάφορες χώρες του Συστήματος Πράσινης Κάρτας.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης(Γ.Δ.Α.) Αυτοκινήτου που έχει συσταθεί με νόμο και έχει τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. Μέλη του γραφείου στη χώρα μας είναι όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που ασκούν τον κλάδο αυτοκινήτου στην Ελλάδα...

Από τα στατιστικά στοιχεία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης προκύπτει ότι το έτος 2008 το Γραφείο διακανόνισε 5.024 ζημίες που προκάλεσαν ξένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα και ότι οι ζημίες από ελληνικά αυτοκίνητα στο εξωτερικό ανήλθαν στις 1.479.

Τα περισσότερα ατυχήματα που προκαλούνται από ελληνικά αυτοκίνητα στο εξωτερικό συμβαίνουν στην Ιταλία ( 353 ατυχήματα επί συνόλου 1479, δηλαδή το 23%), με την εξήγηση να είναι ότι η Ιταλία αποτελεί τη πρώτη χώρα διέλευσης των ελληνικών φορτηγών με ευρωπαϊκούς προορισμούς. Στην Ιταλία συμβαίνουν τα περισσότερα και πολλές φορές πολύνεκρα ατυχήματα.

Σημαντικά είναι επίσης στοιχεία που δείχνουν π.χ. ότι τα ατυχήματα από Βουλγαρικά και Ρουμανικά στην Ελλάδα ήταν το 2001, αντίστοιχα, μόλις 369 και 108 και έχουν φθάσει τα 1227 και τα 296 το 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 232% και 174% αντίστοιχα.

Κατανομή Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα από οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας έτους 2008 ανά Χώρα Προέλευσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails