Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α (Σύλλογος Εθελοντών για την Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων)

Ο Σύλλογος εθελοντών για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων ιδρύθηκε από μια ομάδα κοινωνικά ευαίσθητων πολιτών οι οποίοι βλέπουν το ζήτημα της οδικής ασφάλειας να αποκτά διαστάσεις μείζονος σημασίας αφού σε καθημερινή βάση σημειώνεται κάποιο τροχαίο συμβάν θανατηφόρο η μη.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση των τροχαίων συγκρούσεων πράγμα το οποίο θα επιτευχθεί με την ενημέρωση του κόσμου και την ευαισθητοποίησή του για τους κινδύνους τέλεσής τους.

Πρωτεύουσα σημασία επίσης έχει η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς σε θέματα κυκλοφορίας – αρμόδιοι για την κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου , Τμήμα Τροχαίας, Δημοτική Αστυνομία κ.α..

Βασική επίσης κρίνεται και η προσφορά εθελοντικής προσφοράς βοήθειας σε θύματα τροχαίων συμβάντων και στους οικείους τους καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, με σκοπό την επιμόρφωση τόσο των μελών του Συλλόγου, όσο και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.

Σύντομα θα παρουσιαστεί και η ιστοσελίδα μας στην οποία ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να βρει πληροφορίες για θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του Συλλόγου καθώς και να κάνει παρατηρήσεις και καταγγελίες οι οποίες θα καταστούν χρήσιμες για περαιτέρω δράσεις μας.

http://www.esyprota.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails