Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Πρόγραμμα Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων του Ν. Αττικής από ΚΤΕΟ το 2010

Το πρόγραμμα τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ των οχημάτων του Ν. Αττικής(στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως έδρα κατοικίας ή επιχείρησης ο Νομός Αττικής) για το 2010, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα:


Α. Υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο το 2010, οι παρακάτω κατηγορίες οχημάτων :

1. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, με έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια κατά το έτος 2006.

2. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα με ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, με έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια κατά το έτος 2006.

3. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, με ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ με έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια κατά το έτος 2006.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά ), στοχρονικό διάστημα, από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά, από την αναγραφόμενη ημερομηνία ( ημέρα και μήνα ) της 1ης άδειας κυκλοφορίας, ( π.χ. για ημερομηνία έκδοσης 1ης αδείας 17-06-2006, η ημερομηνία τεχνικού ελέγχου είναι η 17-06-2010 στο χρονικό διάστημα από 28-05-2010 μέχρι και 24-06-2010 ).

Β. Υποχρεούνται επίσης σε τεχνικό έλεγχο το 2010 από τα ΚΤΕΟ του Ν. Αττικής:

1. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους οχήματα, που μεταβιβάστηκαν στο Ν. Αττικής από την υπόλοιπη χώρα από την 1-1-2006 μέχρι και την 31-12-2006 και δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, στους νομούς που είχαν ως έδρα πριν την μεταβίβασή τους και

2. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ) οχήματα με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Δ.Σ., (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. ( Προξενικού Σώματος), Π.Π., ( Προσωπικό Πρεσβειών ), με έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια το 2006 (από την 1/1-31/12/2006 και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν, ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΚΤΕΟ

1. ΛΗΓΕΙ ΣΕ -1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

2. ΛΗΓΕΙ ΣΕ -2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

3. ΛΗΓΕΙ ΣΕ -3 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

4. ΛΗΓΕΙ ΣΕ -4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

5. ΛΗΓΕΙ ΣΕ -5 ΜΑΙΟΣ ΤΟΥ 2010

6. ΛΗΓΕΙ ΣΕ -6 ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

7. ΛΗΓΕΙ ΣΕ -7 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

8. ΛΗΓΕΙ ΣΕ -8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

9. ΛΗΓΕΙ ΣΕ -9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

10. ΛΗΓΕΙ ΣΕ -0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Oι κάτοχοι των οχημάτων που υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο σε K.T.E.O, πρέπει ένα μήνα πριν την ημερομηνία ελέγχου να κλείσουν ραντεβού :

·Στο τηλεφωνικό κέντρο 1525 εφόσον επιθυμούν να ελέγξουν το όχημά τους σε Δημόσιο ΚΤΕΟ ή να επικοινωνήσουν με τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (Ι.ΚΤΕΟ) που λειτουργούν στο Ν. Αττικής, εφόσον επιθυμούν να ελέγξουν το όχημά τους σε αυτά, προκειμένου να καθορίσουν την ακριβή ημέρα και ώρα ελέγχου του οχήματός τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails