Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Ορισμένα περί Τροχαίων Ατυχημάτων

Επεξηγήσεις
1. Αναφέρεται η ομάδα ηλικίας του οδηγού κατά την αναγγελία ζημίας. 2. Το ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των αναγγελιών ζημιών, κατ’ έτος. 3. Το αντίστοιχο προοδευτικό άθροισμα των ίδιων αναγγελιών. 4. Το κατά μέσο όρο ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των αναγγελιών ζημιών, κατά την εξεταζόμενη τριετία 2005-2007.
5. Στην πρώτη ομάδα ηλικιών περιλαμβάνονται 10 έτη. Το σχετικά περιορισμένο ποσοστό αναγγελιών ζημιών, οφείλεται στο μικρότερο αναλογικά πλήθος οδηγών και στα ανασφάλιστα περιστατικά τα οποία δεν αναγγέλλονται (λ.χ. πτώσεις, αυτοτραυματισμαί με δίκυκλα). 6. Οι οδηγοί έως 40- 41 ετών, δηλώνουν το 50% των ζημιών. 7. Στην ηλικία των 60 + φαίνεται να παρατηρείται η πρώτη σημαντική μείωση των αναγγελιών ζημιών. 8. Στην ηλικία των 60 + καταγράφεται δραστική μείωση των αναγγελιών ζημιών, η οποία οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στον περιορισμό των διανυόμενων χιλιομέτρων λόγω διακοπής της εργασιακής δραστηριότητας. 9. Στην τελευταία ομάδα ηλικιών περιλαμβάνονται περίπου +20 έτη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails