Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Ρεκόρ καταγγελιών για τις καταβολές αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές το 2009

Πρωτιά στις καταγγελίες είχαν, το 2009, οι καθυστερήσεις των ασφαλιστικών εταιριών στις πληρωμές αποζημιώσεων με πρώτες αυτές για τα τροχαία ατυχήματα

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, (Επ Ε Ι Α) στο τηλεφωνικό της κέντρο προσέφυγαν 1.550 ασφαλισμένοι ζητώντας την παρέμβαση της Επιτροπής για την επίλυση ζητημάτων που αντιμετώπισαν στις σχέσεις τους με ασφαλιστικές εταιρίες.

Στην σχετική Έκθεση Πεπραγμένων 2009 της Επ.Ε.Ι.Α., αναφέρεται ότι τα περισσότερα από τα παράπονα των ασφαλισμένων αφορούσαν:

Καθυστέρηση τόσο στην καταβολή ασφαλίσματος συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, όσο και στην απλή απάντηση περί αποδοχής ή μη της ευθύνης περί αποζημίωσης και προσφοράς συγκεκριμένου ποσού

Καθυστέρηση στην καταβολή ασφαλίσματος σε άλλες περιπτώσεις ασφαλιστικών συμβάσεων κλάδου Ζημιών, ή και κλάδου Ζωής

Καθυστέρηση στην καταβολή προϊόντων εξαγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή ασφαλίσματος στη λήξη αυτού

Μονομερής αύξηση ασφαλίστρων συμβολαίων Ζωής

Καθυστέρηση σε εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων

Μη απόδοση πραγματογνωμοσύνης σε δικαιούχο αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα

Άρνηση απόδοσης αντιγράφου συμβολαίου σε ασφαλισμένο, λόγω απώλειας αυτού

Ζητήματα γύρω από το δικαίωμα εναντίωσης

Επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων μετά τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης

Κάλυψη του ασφαλισμένου με αποδεδειγμένη καταβολή ασφαλίστρων στον διαμεσολαβούντα, ακόμη και σε περίπτωση μη απόδοσης από τον τελευταίο των ασφαλίστρων στην ασφαλιστική εταιρία

Επιβολή επασφαλίστρου σε νέο οδηγό / νεαρής ηλικίας οδηγό

Διαδικασία νόμιμης καταγγελίας ασφαλιστικής σύμβασης, τόσο στην υποχρεωτική ασφάλισης αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα, όσο και στα λοιπά είδη ασφαλιστικών συμβάσεων

Σχετικά με το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, το 2009 κλήθηκε να εξυπηρετήσει 1.541 αιτήματα ευρωπαίων πολιτών, εκ των οποίων τα 939 αφορούσαν αιτήματα Ελλήνων για τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα, τα 405 αιτήματα ξένων κέντρων πληροφοριών για τροχαία επίσης στην Ελλάδα και τα 107 αιτήματα Ελλήνων Πολιτών που υποβλήθηκαν μέσω άλλων Κέντρων Πληροφοριών.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι στην έκθεση αναφέρεται ότι η ΕΠ.Ε.Ι.Α. συνεργάστηκε με τη γαλλική εποπτική Αρχή για την περίπτωση γαλλικής ασφαλιστικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η οποία καθυστερούσε την καταβολή ασφαλίσματος σε έλληνα ασφαλισμένο.
asfalisinet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails