Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Παραβάσεις οδηγών διαπιστούμενες από κινητές μονάδες ελέγχου καυσαερίων)Πεδίο εφαρμογής στους νομούς που ισχύει η ΚΕΚ (Π.Δ 363/ΦΕΚ Α 193/14.9.95, και Άρθρο 5 Ν. 3710/2008 - ΦΕΚ Α 216/23.10.2008).

α/α

Είδος παράβασης

Πρόστιμο

1

Το όχημα είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα ΚΕΚ και κατά τον

έλεγχο διαπιστώνεται εκπομπή καυσαερίων πέραν των

επιτρεπομένων ορίων.

Απλή σύσταση και ακύρωση της ΚΕΚ.

Εντολή για εφοδιασμό με νέα ΚΕΚ εντός 10 ημερών.

2

Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα ΚΕΚ και κατά τον

έλεγχο διαπιστώνεται εκπομπή καυσαερίων εντός των επιτρεπομένων ορίων.

Χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ.

Εντολή για εφοδιασμό με νέα ΚΕΚ εντός 10 ημερών.

3

Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα ΚΕΚ και κατά τον

έλεγχο διαπιστώνεται εκπομπή καυσαερίων πέραν των επιτρεπομένων ορίων.

Χρηματικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Εντολή για εφοδιασμό με νέα ΚΕΚ εντός 10 ημερών.

4

Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα ΚΕΚ διότι δεν υπάρχει η σχετική υποχρέωση και κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται εκπομπή καυσαερίων πέραν των επιτρεπομένων ορίων.

Χρηματικό πρόστιμο 300 ευρώ για τα οχήματα του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 4 του π.δ 363/95 (στους νομούς εφαρμογής της ΚΕΚ)

5

Άρνηση του οδηγού να υποβληθεί σε έλεγχο το αυτοκίνητό του καθ’ οδόν από την κινητή μονάδα ελέγχου.

Χρηματικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Ακύρωση της ΚΕΚ αν υπάρχει .

Εντολή για εφοδιασμό με νέα ΚΕΚ εντός 10 ημερών.

6

Κατοχή ή χρήση πλαστής ή παραποιημένης ή μη νομίμως εκδοθείσας ΚΕΚ

Αφαίρεση της ΚΕΚ.

Εφαρμογή των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (Επισύρει ποινή και για το εξουσιοδοτημένο συνεργείο).

Εντολή για νέα ΚΕΚ εντός 10 ημερών.

7

Κατοχή ΚΕΚ με ελλιπή ή εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων.

Ακύρωση της ΚΕΚ.

Εντολή για νέα ΚΕΚ εντός 10 ημερών.

8

Όχημα ταξινομημένο σε Νομό όπου δεν ισχύει ο θεσμός της ΚΕΚ και διαπιστώνεται εκπομπή καυσαερίων πέραν των επιτρεπομένων ορίων.

Χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ.

Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας.

(Άρθρο 15 παρ. 3 ΚΟΚ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails