Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Ολοκληρώθηκε ο οδικός άξονας «Αταλάντη - Όρια Νομών Φθιώτιδας-Βοιωτίας - Διασταύρωση Διστόμου-Δαύλειας»

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς ανακοίνωσε σήμερα τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του Διανομαρχιακού Οδικού Άξονα «Αταλάντη - Όρια Νομών Φθιώτιδας-Βοιωτίας - Διασταύρωση Διστόμου-Δαύλειας» συνολικού προϋπολογισμού 24,8 εκατ. Ευρώ.

Το έργο αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

1. Τμήμα Ε της Επαρχιακής Οδού «Αταλάντη - όρια Ν. Φθιώτιδας» από την χ.θ. 0+560,0 έως και τη διασταύρωση με Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λιβαδειάς, συνολικού μήκους 7.814,0 μέτρων. Το τμήμα Ε αποτελεί συνέχεια του τμήματος που είχε κατασκευαστεί με εργολαβία του Β’ ΚΠΣ.

Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή ασφαλτοστρωμένης οδού πλάτους 9,5 μέτρων και περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικές, τεχνικές, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και φύτευσης σε όλο το μήκος του δρόμου, όπως και εργασίες ηλεκτροφωτισμού των ισόπεδων κόμβων. Ισόπεδοι κόμβοι προβλέπονται στην χ.θ. 1+350,52 όπου η διασταύρωση με την επαρχιακή οδό προς Ελάτεια και στο τέλος του έργου όπου είναι η διασταύρωση με την Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λιβαδειάς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος αυτού ανέρχεται σε 10.000.000,00 Ευρώ. Το έργο έχει ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου»...

2. Βελτίωση τμήματος «Αταλάντη-Καλαπόδι-Σφάκα» Επαρχιακής Οδού «Αταλάντη - όρια Ν. Φθιώτιδας» από την χ.θ. 0+600 έως και τη χ.θ. 2+606 συνολικού μήκους 2.006,0 μέτρων.

Οι εργασίες αφορούν τη βελτίωση της χάραξης της οδού και περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικές, τεχνικές, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και φύτευσης σε όλο το μήκος του δρόμου, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την άρση επικινδυνότητας του συγκεκριμένου τμήματος της οδού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος αυτού ανέρχεται σε 2.800.000,00 Ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς ήταν ένα από τα έργα που εξειδικεύτηκαν για το νομό Φθιώτιδας και υλοποιείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας. Έχουμε ήδη υπογράψει την έγκριση διάθεσης πίστωσης.

Να σημειώσω ότι ο παραπάνω άξονας επεκτείνεται και στο Ν. Βοιωτίας, γεγονός που δημιουργεί μια σημαντική διανομαρχιακή συνέργεια που ενισχύει τη κοινωνική και οικονομική συνοχή της περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται το έργο :

Οδικός Άξονας «Όρια Νομού Φθιώτιδας-Βοιωτίας - Διασταύρωση Δάυλειας-Διστόμου» συνολικού μήκους 5.000,0 μέτρων.

Οι εργασίες αφορούν διαπλατύνσεις και βελτίωση της χάραξης της οδού και περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικές, τεχνικές, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και φύτευσης σε όλο το μήκος του δρόμου, με στόχο την αναβάθμιση του Οδικού Άξονα και τη βελτίωση της προσβασιμότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος αυτού ανέρχεται σε 12.000.000,00 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς ήταν ένα από τα έργα που εξειδικεύτηκαν για το νομό Βοιωτίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails