Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Υπογραφή συμβάσεων για το επαρχιακό οδικό δίκτυο

Δυο συμβάσεις για το έργο «Δρόμος Ρογδιά-Αχλάδα-Φόδελε και Διακλάδωση προς Εθνικό Δρόμο Φάση Γ’» και το έργο «Δρόμος Αγ. Κύριλλος-Γερό Κάμπος» αντίστοιχα, υπέγραψε η Νομάρχης Ηρακλείου κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη - Ηλιάκη.

Για το έργο «Δρόμος Ρογδιά-Αχλάδα-Φόδελε και Διακλάδωση προς Εθνικό Δρόμο Φάση Γ’» -προϋπολογισμού 150.000€- οι εργασίες αφορούν σε χωματουργικές και οδοστρωσίας που θα ξεκινήσουν από το τέλος της εργολαβίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και σε μήκος περίπου 500 μέτρων, στην κατασκευή και συντήρηση τεχνικών, όπως τη δημιουργία οχετού και επενδυμένης τάφρου, σε πλήρεις εργασίες ασφαλτικών έργων, καθώς και στην τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας σε μήκος περίπου 200 μέτρων.

Για το έργο «Δρόμος Αγ. Κύριλλος- Γέρο Κάμπος» -συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης της εργολαβίας 150.000€- οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή τεχνικών και συγκεκριμένα επενδυμένης τάφρου σε μήκος περίπου 1.000 μέτρων, σε εργασίες οδοστρωσίας και πλήρεις εργασίες ασφαλτικών έργων, καθώς στην τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας σε μήκος περίπου 200 μέτρων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails