Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Έλεγχους στα πρατήρια υγρών καυσίμων ξεκίνησε η Νομαρχία Λάρισας

Ελέγχους, για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι ασφαλείας, ξεκινά η Νομαρχία Λάρισας στα πρατήρια υγρών καυσίμων του νομού.

Οι έλεγχοι αφορούν στα παλιά πρατήρια, που ιδρύθηκαν πριν από το 2006 και τα οποία αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στο ν. Λάρισας. (Τα νεώτερα, εφάρμοσαν το Π.Δ 118/2006 το οποίο αυστηροποίησε τους όρους ασφαλείας και θεωρούνται ασφαλή).ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκης Λάρισας, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καλούνται οι εκμεταλλευτές των πρατηρίων υγρών καυσίμων που έλαβαν άδεια λειτουργίας ή ίδρυσης προ της ισχύος του Π.Δ. 118/2006 να υποβάλουν , εντός 6μήνου, με αίτησή τους προς έγκριση τεχνική έκθεση με λεπτομερή αναφορά στον υφιστάμενο δεξαμενισμό του πρατηρίου, στα προτεινόμενα συστήματα ελέγχου διαρροών, στις τεχνικές στεγανοποίησης των φρεατίων των δεξαμενών, σχεδιαγράμματα γενικής διάταξης του πρατηρίου με τα συστήματα ελέγχου διαρροών που θα τοποθετηθούν και τυχόν λεπτομερειακά σχέδια αυτών, προϋπολογισμό εξοπλισμού και εργασιών, καθώς και αποδεικτικά καταθέσεων.

Παράλληλα, μέχρι τις 15-10-2010 απαιτείται η υποβολή από όλους τους εκμεταλλευτές των πρατηρίων καυσίμων, των σταθμών με αντλίες των μικτών πρατηρίων βεβαίωσης μηχανικού με πλήρη καταγραφή των δεξαμενών καυσίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπάλληλο Δ. Παπαδοπούλου στο τηλέφωνο : 2413-511538.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails