Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Σύσταση Διϋπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας

Η σύσταση Διϋπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας αποφασίστηκε από τον πρωθυπουργό σε σύσκεψη για το ζήτημα αυτό.

Καθήκοντα της Επιτροπής θα είναι η διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια, την κατάργηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων, το συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών, η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων και στην παρακολούθηση της πολιτικής αυτής.

Στόχος επίσης της προσπάθειας αυτής είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους στο ζήτημα αυτό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails