Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Το ΥΜΕ συστήνει Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας

TH σύσταση Εθνικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, της οποίας στόχος είναι ο σχεδιασμός, συντονισμός και η παρακολούθηση του Εθνικού Προγράμματος Οδικής Ασφάλειας, προχωρεί το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών. Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών Μιχάλης Μπεκίρης, τροποποιείται απόφαση του ΥΜΕ για τη "Σύσταση Εθνικού Προγράμματος για την Οδική Ασφάλεια" με στόχο τη δημιουργία Επιτροπής για τον καλύτερο συντονισμό Δημοσίου και φορέων.

Σκοποί του Εθνικού Προγράμματος Οδικής Ασφάλειας είναι:

- H συστηματική προώθηση της πολιτικής οδικής ασφάλειας,

- η συνεχής λήψη μέτρων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και

- η εντονότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία δημόσιων υπηρεσιών, φορέων και πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails